Tiedostojen metatieto

Metatieto (engl. metadata) on rakenteellista tietoa, joka kuvaa, selittää, paikantaa tai muutoin helpottaa tietolähteen hakemista, käyttämistä tai hallitsemista. Metatieto on siis tietoa tiedosta. Se voidaan sisällyttää digitaaliseen objektiin tai sitä voidaan säilyttää erikseen. Useimmiten metatieto sisällytetään www-sivuihin, kuviin, asiakirjoihin, ääni- ja videotiedostoihin. Sisällyttäminen on hyödyllistä, jottei metatieto häviä ja jotta se on selkeästi liitettävissä sisällytettyyn tietoon.

Metatieto voi olla haitallista, koska se voi paljastaa arkaluontoisia tai muutoin ei-toivottuja asioita tiedon julkaisijasta. Esimerkiksi GPS-paikantimella (Global Positioning System) varustetulla kameralla tai matkapuhelimella otetut valokuvat saattavat paljastaa sijainnin, jossa kuva on otettu, kuvanottamisen ajankohdan sekunnin tarkkuudella sekä laitteen tarkan mallin. Metatiedon poistaminen valokuvista on olennaista varsinkin julkisille verkkosivuille ja sosiaaliseen mediaan julkaistaessa, kun ei haluta paljastaa liikaa henkilökohtaista tietoa. Myös mm. tiedustelupalvelut ja tiedonlouhijat käyttävät metatietoa hyödykseen profiloidessaan kohderyhmiä ja käyttäjiä.

Metatiedon poistaminen kuvista onnistuu esimerkiksi Phil Harveyn kehittämällä, ilmaisella ExifTool-ohjelmalla, joka toimii Windows-, Linux ja macOS-käyttöjärjestelmissä. Ohjelman asentamisen jälkeen esimerkiksi paikannustietojen poistaminen onnistuu komentoriviltä käsin komennolla exiftool -a -gps:all kuva.jpg. Ohjelman kotisivuilta löytyy myös linkkejä graafisiin käyttöliittymiin eri käyttöjärjestelmille, mikä helpottaa ohjelman käyttämistä.

Windows-käyttäjät voivat ladata esimerkiksi ExifTool-ohjelman sekä graafisen käyttöliittymän (ExifToolGUI). Tämän jälkeen zip-tiedostot puretaan samaan kansioon ja exiftool(-k).exe muutetaan exiftool.exe -nimiseksi tiedostoksi. Ohjelma toimii tämän jälkeen klikkaamalla ExifToolGUI.exe-tiedostoa.