Tietoturva

Tietoturvalla tarkoitetaan tietojen, tietojärjestelmien, palveluiden ja verkkoliikenteen suojaamista. Tietoturvallisuuden katsotaan koostuvan luottamuksellisuudesta (engl. confidentiality), eheydestä (engl. integrity) ja saatavuudesta (engl. availability).

  • Luottamuksellisuuden tavoitteena on estää luvaton pääsy arkaluontoiseen tietoon. Toisin sanoen pitää salaisuudet salaisina. Yksityishenkilön näkökulmasta tällaisia tietoja voisi olla esim. henkilöturvatunnukset ja luottokorttien numerot. Tehokkaat salasanat, tiedostojen metatiedon poistaminen, tietojen salaaminen ja turvallinen tiedonhävitys ovat tärkeitä osa-alueita luottamuksellisuuden ylläpitämisessä.
     
  • Eheyden tarkoituksena on sen sijaan varmistaa tiedon muuttumattomuus oikeudettomien henkilöiden ja tahattomien muutoksien suhteen. Tämän vuoksi esimerkiksi tiedon oikeellisuuden tarkistaminen on suositeltavaa aina, kun siihen tarjotaan mahdollisuus.
     
  • Saatavuuden tehtävänä on puolestaan taata, että valtuutetut henkilöt pääsevät tietoon käsiksi aina tarvittaessa. Tämän vuoksi jokaisen tulisi huolehtia tietojen varmuuskopioinnista ja suojaamisesta haittaohjelmien ja verkkohyökkäysten varalta.

 

Lisää tietoa aiheista:

TCP/IP

Virusturva ja palomuuri

Verkkourkinta

Verkkoselaimet ja niiden lisäosat

Salatut sivut

DNS

Salasanat

Tiedostojen metatieto

Oikeellisuuden tarkistaminen

Tietojen salaaminen

Turvallinen tiedonhävitys